Aan het woord

Flex heeft niets tegen partijen zolang ze er nog zijn. Daarom bij deze alle verkiezingsfilmpjes op één pagina. Mocht je net als wij ook klaar zijn met het partijenstelsel lees dan even verder op deze site hoe het beter kan en sluit je aan. Je kunt je aansluiten bij Flex en tegelijkertijd lid zijn van een partij of op een partij stemmen. We hebben de filmpjes wel even in de volgorde gezet van wat wij sociaal stemgedrag vinden.

 

Wat blabla wat Edward, en niet Flex, voor zijn verantwoording neemt.

Eigenlijk moet je luisteren naar wat men niet zegt of vreemd zegt. Zo wil de VVD graag dat jij wat aardappels kookt voor de buurman die weinig geld heeft en wil bijvoorbeeld Vrede en Recht bij monde van Peter Vlug de lijsttrekker die zelf medewerker is van de voedselbank zorgen dat de buurman geld genoeg heeft  om van te leven. Van de buurman weer een trotse medeburger maken. De SGP staat bijvoorbeeld voor goede zorg. Belangrijk jazeker. De SGP staat ook voor de doodstraf en onderdrukking van vrouwen. Wil abortus afschaffen en euthanasie verbieden.

Wat de VVD wil is dus mensen overleveren aan willekeur. Heb je toevallig een goede buurman of familie die een stukje mantelzorg op zich neemt dan heb je mazzel. Beter is het toch dat voor iedereen even als samenleving te regelen zodat iedereen hetzelfde krijgt die dat nodig heeft? Maar goed die vragen gaan we straks via de getrapte referenda met zijn allen behandelen.

Partijen zeggen tijdens de verkiezingen vaak niets over hun visie. Zo wil de SGP (geldt voor alle christelijke partijen) een samenleving die leeft naar hoe zij Gods wil interpreteren. De SP is heel sociaal maar ook Marxistisch, tegen het basisinkomen, voor een geleide markteconomie en vaak met het geheven vingertje. De VVD zegt bij monde van Mark Rutte, met het oog gericht op de schatkist en de aandeelhouders, geen visie te hebben. Christelijke partijen zijn voor winst en rente (vrije markt) terwijl moslims dat weer diefstal vinden maar die hebben in Apeldoorn geen partij. Als christen zou ik zelf geen christelijke partij stemmen. En dan hebben we het nog niet over gehad dat de VVD helemaal geen ondernemers partij is. Ja voor de grote bedrijven en de multinationals maar niet voor de kleine bedrijfjes en de zzp’ers. Een zzp’er is over het algemeen gewoon een werknemer zonder baas en denkt dat hij als ondernemer natuurlijk op de VVD moet stemmen.