Partijprogramma

Tja dat is er niet. Zoals je in een gezin geen gezinsprogramma hebt en in een straat/wijk geen straat/wijk programma zo hebben wij geen partijprogramma en daar zijn we best trots op.

Ons land is dermate beschaafd dat een programma overbodig is. Natuurlijk zijn er zaken die aandacht behoeven. Ook veranderen omstandigheden en moet er gekeken worden of we daar wat mee moeten. In ieder geval gaan we dat lekker in het forum bespreken om met zijn allen vorm te geven aan nieuwe uitdagingen.

Wat verandert er dan eigenlijk?

De huidige democratie functioneert verre van optimaal. In de tweede kamer is men vooral elkaar aan het bestrijden. Met het Flex systeem zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. Er zijn machtsverhoudingen (het forum functioneert anoniem) en er zijn geen persoonlijke belangen. Mensen met verstand van zaken kunnen ongeacht leeftijd meepraten en mensen die er niets van weten of kwaadwillend zijn zijn vlug uitgerangeerd. Per onderwerp echter. Een volgend onderwerp kunnen ze weer volop meedoen en proberen het beter te doen.

Een betere toekomst!

Een betere toekomst voor onze kinderen is alles wat we willen. Het gaat niet goed met het milieu. Er is sprake van toenemende polarisatie in ons land. Wereldwijd lijken de tegenstellingen groter te worden. De robotisering gaat om een ander beloningsstelsel vragen. De huidige politiek geeft hier maar mondjesmaat antwoord op uit angst hun deel van het electoraat te verliezen. De verwachting is dat hun aanpak niet gaat werken en/of niet op tijd komt. Door samenwerking kunnen wij dat wel.

Flex kent geen deel van het electoraat. Dat klinkt alweer raar. Dat komt omdat Flex out of box is. Flex kan als partij in de raad of de regering komen. Flex kan echter ook door bestaande partijen omarmd worden. Ook kan Flex als beweging in de samenleving functioneren of dit alles tegelijkertijd. Is dat niet flexibel?

De huidige democratie

Behalve het geharrewar binnen partijen kost alles enorm veel tijd. Ledenvergaderingen, fractievergaderingen, bestuursvergaderingen en Kamerdebatten. Daarnaast is er de partijdoctrine die nogal eens wat frictie teweeg brengt. En als laatste de persoonlijke belangen. Het pluche, de hypotheek en de liefde voor macht en status. Er vormen zich vriendenclubjes binnen partijen die het vaak niet helemaal met elkaar eens zijn maar soms weer afhankelijk van elkaar zijn omdat Jan als ondernemer het huis van Piet aan het verbouwen is. Zo kunnen we nog wel een uurtje doorgaan.

Kanteling van tijden

Samen met Jan Roth (hoogleraar transitiekunde) zijn wij van mening dat we in den kanteling van tijden leven. Ook zijn we het met Jan Roth eens dat we niet zoveel tijd meer hebben om ons daaraan aan te passen. 10 misschien 15 jaar maar wij denken dat het ook wel eens vijf jaar kan zijn. Top – down zoals het nu functioneert is het onmogelijk ons land binnen die tijd aan te passen aan de komende uitdagingen. De gaskraan een stukje dicht draaien duurt al vijf jaar. Wij denken dat de enige optie om op tijd te zijn is samen onze schouders eronder te zetten. Vanuit die gedachte is in de loop der jaren Flex ontwikkeld. En niet alleen de schouders eronder zetten maar er zullen in sommige gevallen rigoureuze maatregelen nodig zijn die alleen genomen kunnen worden als er een breed draagvlak voor is. Dat brede draagvlak is weer alleen haalbaar als iedereen mee mag praten.